Walny Zjazd SPSS 2023

Szanowni Członkowie, termin Walnego Zjazdu SPSS to 25 listopad 2023 w Nowym Mieście nad Pilicą , ul. Rawska 2 – w sali OSP Nowe Miasto. Start – godzina 11:00

Celem tego spotkania będzie:
1. Zatwierdzenia sprawozdań finansowych za lata 2018-2022.
2. Dokonania potrzebnych zmian w statucie związanych z siedzibą Stowarzyszenia.
3. Omówienia bieżącej i przyszłej działalności Grup Regionalnych.
4. Inne sprawy zgłoszone w trakcie Zjazdu.