Zlot koordynatorów GR – grudzień 2019

Autor filmu: kol. Michał Kowalczyk, GR Wschód