Składki członkowskie na rok 2019

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia!

Decyzją Zarządu SPSS wysokość składki członkowskiej w roku 2019 nie ulega zmianie i pozostaje zgodna z Uchwałą Zarządu SPSS z dnia 10 listopada 2017 r. Wysokość składki wynosi zatem 60 zł / rok.

Niniejszym zachęcamy Członków Stowarzyszenia do terminowego uiszczania składek członkowskich na rok 2019 w kwocie 60 zł przelewem z tytułem: „TWOJE IMIĘ I NAZWISKO – SKŁADKA CZŁONKOWSKA 2019” na konto Stowarzyszenia: BGŻ 95 2030 0045 1110 0000 0362 5710.

Pamiętajmy, że Stowarzyszenie nasze na chwilę obecną utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich.